بسته ها و تعرفه های سامان بان

سامانه مدیریت منابع تحت وب سامان بان

بسته ویژه شرکت های آسانسوری

سامانه ویژه شرکت های خدمات آسانسور


 • پایگاه داده
 • مدیریت پروژه
 • سرویس در محل
 • کارتابل مدیریت
 • دبیرخانه
 • گزارشات پروژه
 • ارزیابی کارکرد پروژه
 • مدیریت مشتریان
 • بازاریابی ایمیلی
 • بازاریابی پیامکی

1,600,000 تومان / ماهیانه
800,000 تومان / ماهیانه

  خرید

بسته ویژه شرکت های چاپ و نشر

سامانه ویژه شرکت های چاپ و نشر


 • مدیریت بخش چاپ
 • مدیریت مشتریان
 • باشگاه مشتریان
 • مدیریت بخش انتشارات

1,160,000 تومان / ماهیانه
580,000 تومان / ماهیانه

  خرید

بسته ویژه شرکت های ساخت و ساز

سامانه ویژه شرکت های ساختمانی


 • ارزیابی زمان و هزینه پروژه
 • ارزیابی کارکرد کارکنان
 • مدیریت زمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت ساختمان
 • مدیریت پروژه
 • کنترل پروژه

4,600,000 تومان / ماهیانه
2,300,000 تومان / ماهیانه

  خرید

سامانه سرویس در محل

مدیریت پروژه


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • فرم ساز اتومات
 • ارزیابی کارکرد پروژه ها
 • گزارشات آنلاین سرویس

2,400,000 تومان / ماهیانه
1,200,000 تومان / ماهیانه

  خرید

سامانه زنجیره تامین

مدیریت تولید، کالاوانبار


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت چرخه تولید
 • مدیریت محصولات
 • گارانتی وخدمات
 • امکان تعریف نامحدودکالا

4,000,000 تومان / ماهیانه
2,000,000 تومان / ماهیانه

  خرید

سامانه حقوق ودستمزد و حضورغیاب

مدیریت یکپارچه سازمانی


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • گزارش کارکرد کارمندان
 • امکان تعریف نامحدود

2,400,000 تومان / ماهیانه
1,200,000 تومان / ماهیانه

  خرید

CRM ویژه نمایشگاه

مدیریت ارتباط با مشتریان


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • هماهنگی کامل اپلیکیشن با پرتال

400,000 تومان / ماهیانه
200,000 تومان / ماهیانه

  خرید

سامانه اتوماسیون اداری

مدیریت کارتابل نامه


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • گفتگوی گروهی در سیستم نامه ها
 • پایگاه دانش
 • امکان ارتباط نامه ها با پروژه کارها

1,400,000 تومان / ماهیانه
700,000 تومان / ماهیانه

  خرید

نسخه استاندارد

مناسب کسب و کارهای متوسط


 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • امکان تعریف 9 کاربر
 • امکان تعریف نامحدود مشتری و شرکت
 • ماژول های کالا، مالی و حسابداری

1,960,000 تومان / ماهیانه
980,000 تومان / ماهیانه

  خریدبرگشت به بسته های اصلی